Full Name
native speaker
 
Biography
Native Speaker là một cơ sở hỗ trợ dạy anh ngữ giao tiếp, học 1 vs 1 qua skyper với 100% giảng viên bản ngữ, đem lại sự tiện lợi và môi trường để thực hành giao tiếp hiệu quả.
I Participate Because
Website(s)