Full Name
 
Biography
khái niệm của 1 luận văn tóm tắt 1 bản tóm tắt luận án là một phần chính yếu của dòng bài báo học thuật phức tạp này. đến lúc khởi đầu luận văn, một bản tóm lược là một thể hiện ngắn (gọi là tóm tắt) về công việc của bạn giúp người đọc nâng cao tốc về tiêu chí và kết quả của nghiên cứu. mặc dầu bản tóm lược nằm ở phần đầu của luận văn, bạn nên viết nó ở phần cuối để bạn sở hữu đa số Thống kê để tóm tắt. bởi vậy, đây là các điều chính mà bạn cần bao gồm trong một bản tóm tắt. tiêu chí luận văn và vấn đề nghiên cứu bí quyết nghiên cứu Kết quả học tập Phần kết luận Trong toàn bộ những trường hợp, bản tóm tắt trong luận án hơi ngắn, khoảng 150-300 từ. ngoài ra, các trường đại học khác nhau có những tránh khác nhau về độ dài, do vậy hãy rà soát chỉ dẫn trong khoảng phòng ban của bạn. làm cho thế nào để viết 1 bài luận văn Sau khi thực hành sở hữu luận văn, bản tóm tắt phải ở trên trang của chính nó, ngay sau trang tiêu đề của luận án và các công nhận, nhưng trước bảng nội dung. bởi thế, khiến cho thế nào để bạn viết một bản tóm tắt? Mục đích để đáp ứng một bản tóm lược chiến thắng, bạn nên bắt đầu bằng phương pháp xác định mục đích học tập. vì thế, hãy nói mang người đọc về vấn đề lý thuyết hoặc thực tế mà nghiên cứu đang đáp ứng. không những thế, chỉ ra các câu hỏi nghiên cứu mà nghiên cứu sắm cách thức tư vấn. Lưu ý rằng lúc viết tóm tắt, bạn với thể dùng thì kí vãng hoặc thì hiện nay. Xem hai thí dụ dưới đây, cho thấy 2 điều: làm thế nào để ko viết nó và làm thế nào để viết nó. Sai: Nghiên cứu này sẽ Đánh giá mối quan hệ giữa việc dùng trò chơi máy tính và bạo lực ở thanh thiếu niên. Phải: Nghiên cứu này dò xét mối quan hệ giữa việc sử dụng trò chơi máy tính và bạo lực trong thanh thiếu niên. cách Mục tiếp theo về viết một bản tóm lược cho luận văn là chỉ ra những cách nghiên cứu mà bạn đã tiêu dùng. Thật vậy, bạn nên khiến điều này càng đơn giản càng rẻ. Lưu ý rằng bạn ko nên đi sâu vào chi tiết phân tích tính hợp thức của nghiên cứu hoặc trở lực. Xem các ví dụ dưới đây: Sai: Phỏng vấn sẽ được thực hành mang 30 người tham gia. Phải: Phỏng vấn được thực hiện với 25 người tham dự. những kết quả lúc nhắc tới kết quả, bạn cần tóm lược chúng. Bạn với thể làm phần này trong thì dĩ vãng đơn hoặc thì bây giờ. Xem tỉ dụ dưới đây: Sai: phân tách của chúng tôi đã chỉ ra mối tương quan to giữa việc sử dụng những trò chơi bạo lực và bạo lực ở thanh thiếu niên. Phải: phân tách của chúng tôi đã chứng minh mối tương quan mạnh mẽ giữa việc dùng các trò chơi máy tính bạo lực và bạo lực ở thanh thiếu niên. Phải: phân tích của chúng tôi cho thấy mối tương quan mạnh mẽ giữa việc sử dụng những trò chơi máy tính bạo lực và bạo lực ở thanh thiếu niên. Phần kết luận Đây là phần chung cục của bản tóm tắt luận án của bạn. Ở đây, bạn cần sản xuất một câu tư vấn trực tiếp cho nghi vấn nghiên cứu trong nghiên cứu của bạn. chỉ tiêu là để đảm bảo rằng người đọc sẽ hiểu rõ lý lẽ then chốt trong nghiên cứu. Lưu ý rằng kết luận trong tóm lược được thực hành trong dĩ vãng phân từ. Sai: Chúng tôi kết luận rằng những trò chơi máy tính bạo lực khiến nâng cao nguy cơ bạo lực ở thanh thiếu niên. Phải: Chúng tôi kết luận rằng các trò chơi máy tính bạo lực khiến cho nâng cao nguy cơ bạo lực ở thanh thiếu niên. từ khóa giả dụ luận văn của bạn sẽ được xuất bản, phòng ban của bạn với thể đề nghị bạn sản xuất 1 danh sách những trong khoảng khóa ở cuối bản tóm tắt. những từ khóa tham khảo các nhân tố quan yếu nhất của nghiên cứu để giúp người đọc tiện dụng điều hướng qua bài viết của bạn để kiếm tìm chi tiết cụ thể. Bạn có thể muốn rà soát những luận văn hàng đầu khác để hiểu làm thế nào để viết một bản tóm tắt luận án thắng lợi.
I Participate Because
Website(s)