Full Name
ruoi it30
 
Biography
Nếu đột ngột tiếp xúc với rất nhiều khái niệm, công thức và bài tập toán, dễ khiến con cảm thấy sợ toán, ghét toán. Bố mẹ cảm thấy con không có năng khiếu toán học và rất lo lắng con sẽ không theo kịp bạn bè. Cùng bé phát triển tư duy toán học sẽ là giải pháp hoàn hảo nhất cho phụ huynh có con sắp vào lớp 1. Link profile: https://hvo.vn/goi-y-cach-day-con-hoc-toan-chuan-bi-vao-lop-1.html
I Participate Because
Nếu đột ngột tiếp xúc với rất nhiều khái niệm, công thức và bài tập toán, dễ khiến con cảm thấy sợ toán, ghét toán. Bố mẹ cảm thấy con không có năng khiếu toán học và rất lo lắng con sẽ không theo kịp bạn bè. Cùng bé phát triển tư duy toán học sẽ là giải pháp hoàn hảo nhất cho phụ huynh có con sắp vào lớp 1.
Website(s)